Οδηγίες Υπαναχώρησης

Save a Greek Stray

SAVE A GREEK STRAY

 

Οδηγίες Υπαναχώρησης- Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση αγοράς προϊόντων εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε την Εταιρεία “Save A Greek Stray, Φιλοζωική Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Δηλιγιάννη 59, Κηφισιά, Τ.Κ. 14562, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση sales@saveagreekstray.com για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που βρίσκεται εδώ, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωση σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες της Υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την σύμβαση αγοράς προϊόντος, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.

Η επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση υπαναχώρησης θα γίνεται αναλόγως του τρόπου που επιλέξατε να πληρώσετε το προϊόν, ήτοι σε περίπτωση αντικαταβολής μέσω τραπεζικού εμβάσματος και σε περίπτωση Paypal μέσω Paypal. H επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται, το αργότερο, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αγοράς του προϊόντος και σε κάθε περίπτωση, αφού επιστρέψετε στην SGS το προϊόν. Εάν έχετε πληρώσει με αντικαταβολή, τότε στο έντυπο της υπαναχώρησης θα δηλώσετε και τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμείτε να κατατεθούν τα χρήματα, την τράπεζα στην οποία τηρείται ο λογαριασμός σας και τον αριθμό IBAN.

Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα προϊόντα ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Εσείς οφείλετε να στείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά στην ανωτέρω διεύθυνση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από τη σύμβαση αγοράς προϊόντων. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών.

0

Your Cart